Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

27 януари 2009

Предварителна визита

От 12 до 15 януари т.г. нашата директорка Анета Попова участва в предварителна визита за разработване на образователен проект по програма Коменски. Срещата се проведе в Ланнах, Австрия по покана на координатора Мануела Валец. Присъстваха колеги от Австрия, Португалия, Унгария, Румъния, Турция, Литва и България. Очаква се за участие да кандидатстват още Италия и Гърция. Работната среща спомогна да се задълбочи сътрудничеството и партньорството между участниците в настоящия проект по eTwinning, което е гаранция за устойчивост на контактите им и в бъдеще. Визитата е финансирана по линия на програма "Учене през целия живот" чрез Център за развитие на човешките ресурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар