Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

31 юли 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОДЗ 10 „Приказка”  
обявява конкурс 
за почасово отдаване под наем на помещения  
в сградата на детската градина – имот публична общинска собственост за извършване 
на допълнителни дейности с образователна цел
за периода 1 октомври 2014 г. – 31 май 2017 г.


Конкурсът ще се проведе на 1 септември 2014 г. от 13,30 ч. в детското заведение.

25 юли 2014

СПОРТНИ ИГРИ

С много веселие и спортен хъс беше наситен днешния ден! Разделени в отбори децата се състезаваха за титлата "най-бърз спортист".

17 юли 2014

Нашите зеленчуци са най-вкусни!

Първи зеленчуци набраха децата от Вкусната градинка. Заедно похапнаха от чудната салата!