Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

25 април 2016

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

     В унисон с мотото „Чета, слушам, разбирам, преживявам” на Маратона на четенето, иницииран от РИО – Варна се проведе традиционната Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Всеки ден бяха организирани развлечения от забавни  игри, танци и детски театър – за най-малките „Весела забава в горската дъбрава”, за вторите групи „Приказни игри, чудесни”, а за най-порасналите ”Аз съм приказен герой, ти познай кой е той!” и „В света на приказките”.
     Чрез прилагане на нови подходи и средства  учителите стимулираха детската речева активност и провокираха малките да реализират придобитите речеви и комуникативни компетентности в нови ситуации. Празниците донесоха творческа радост и настроение не само на обучаваните, но и на обучаващите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар