Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

"PRIKAZKA" Kindergarten is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“ се извършват следните административни услуги за граждани:
1. Издаване на дубликат на Удостоверение за завършено предучилищно образование;
2. Издаване на удостоверение на осигурителен стаж и осигурителен доход - УП2;
3. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП3;
   4.  Уточняване на разлики между изваденото удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

ДГ "Приказка"  осигурява обслужване на потребителите на административни услуги на принципа „едно гише“.

Потребителите получават информация, бланки за заявления и тяхната обработка в канцеларията на ДГ № 39 „Приказка“.
В сградата  са осигурени места за сядане на възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания. В канцеларията за обслужване на посетители е осигурено седящо място.

Няма коментари:

Публикуване на коментар