Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

20 май 2011

Зам. министър на МОМН Милена Дамянова - гост на ОДЗ "Приказка"
При последното си посещение в гр.Варна във връзка с организираната кръгла маса по проблемите на средното образование в България Зам. министър на МОНМ Милена Дамянова бе гост на ОДЗ "Приказка".
Тя наблюдава организирани дейности, разговаря с децата, поднесе им подаръци. В присъсъствието на гости- представители на Парламента, Областна управа, Община Варна и директори на детски градини зам. министър Дамянова представи философията на проекта на нов закон за предучилищно и училищно образование, предвижданите промени и акценти от подготвяните държавни образователни стандарти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар