Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

"PRIKAZKA" Kindergarten is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

29 март 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
във връзка с начисляване и заплащане на такси за ДГ за м. март, 2020 г. Ви уведомявам, че има становище на Община Варна, Дирекция ПНО с Писмо № ОМД20000494ВН_001ВН/24.03.2020 г., което гласи:

Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на обявеното извънредно положение - 16.03. – 31.03.2020 г.

Родителите/настойниците ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от м. март след възобновяване дейността на детските градини, като на основание чл. 6 от Закона за мерки и действия по време на извънредното положение няма да дължат лихви.

Родители/настойници, които заплащат по електронен път, могат да го направят и по-рано.

Бъдете здрави и се пазете!

Анета Попова,

директор на ДГ „Приказка“

27 март 2020

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

Уважаеми родители и учители,
Изтича вече втората седмица през която общуваме с Вас само онлайн, чрез съвременните технологии. Дали това е добре или не толкова само времето ще покаже, но едно е сигурно, че НИЕ, учителите и родителите от ДГ “Приказка“ се свързахме по- силно в сплотена общност, за да осигурим спокойна атмосфера и емоционален комфорт за децата ни. Поради това основния приоритет в работата на нашия педагогически екип в т. нар. дистационна асинхронна форма на обучение е то да бъде:
- Интересно и съдържателно за децата;
- Да участват с помощта на родителите в разнообразни дейности по желание;
- Да изпитват положителни чувства и да им носи удовлетворение;
- Да се поддържа директна и индиректна връзка между децата, техните семейства и учителите;
- Да се справим с изолацията заедно.

Как ще продължим занапред?
За внасяне на яснота Ви изпращам следната информация :
1. Учителите не работят с децата на екран и не провеждат организиран обучителен процес, а само дейности с включване на обучителни елементи;
2. Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си у дома. Предлагат се идеи за обогатяване и разнообразяване на заниманията им с децата с полезни материали, създаване на възможности за обмен на идеи между родителите в групата.
3. Учителите препоръчват на родителите заниманията с обучителни елементи на 5-6 год. деца да са с продължителност 20-30 минути, а на 3-4 год. по-кратки и предимно чрез занимателни игри за развитие и забавление.
4. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности е по желание на родителя – могат да се качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и други по тяхно желание. Дейностите нямат задължителен характер за родителите.
5. Помощта към родителите може да се изразява в следното: разяснения, препоръки, отговори на задаваните от родителите въпроси, насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като „Уча се“, „Новите родители“, Дечица. com, канал „Малчуган“ и мн.др., които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали, идеи за изобразителна дейност, приказки у дома, включване на др. институции/ напр. дейността на Държавен куклен театър-Варна, Народна библиотека „Пенчо Славейков“ Варна/
6. Подкрепа ще се оказва и при необходимост от съдействие на специалисти – психолог, логопед и др., като се обръщате към фейс-групата на Регионален център за приобщаващо образование– Варна, чийто адрес e: www.facebook.com/groups/

Уважаеми родители, благодарим за активността Ви! Уверявам Ви, че учителите, както и аз сме приели своята отговорност и ще продължим да поддържаме духа на взаимна подкрепа и добро сътрудничество.
Уважаеми учители, изказвам благодарност на всички за професионализма и разбирането, за адекватните действия в условията на физическа изолация.
Най-важното е да сме здрави и обединени !
Поздрави на всички, бъдете здрави и се пазете!

Анета Попова – Директор на ДГ „Приказка“

19 март 2020

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант - всеки работен ден от 13 ч. – 15 ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт - всеки работен ден от 10 ч. - 12 ч., e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор - всеки понеделник и четвъртък от 9 ч.- 13 ч. e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111 - денонощна

11 март 2020

Използване на ИКТ технологии от учители и деца в група " Пчелички" е инструмент за постоянно сътрудничество, подобряване на учебното съдържание и методите на възпитание на децата в съвременни условия. Чрез използването им развиваме умствените способности на децата, способности за целеполагане, управление на игрите с генерирани изображения, развитие на въображението, емоционално и нравствено възпитание.


В група " Пчелички"  STEM техтологии присъстват в ситуациите във всички направления

24 февруари 2020

Списък - класиране за обявеното свободно място за деца за учебната 2019/2020 г.

1. Едно място за дете, родено през 2015 г. - Никол Христова Костова - приета

21 февруари 2020

Седмица на здравето в детска градина ,,Приказка''
Филми за здраве - 1а, 2б и 3а групи  научиха за правилното миене на зъбките и за полезните храни.

17 февруари 2020

Дейности по STEAM - Symmetry in Nature - 2б гр. ,,Буратино"


ДГ № 39 "Приказка"

обявява за учебната 2019/2020 г.

 - едно свободно място  за дeте, родено през 2015 г.

Мястото е за група "Слънчо" във Филиал блок 209.

Документи се приемат от 17 до 21 февруари 2020 г. от 8,30 до 16,00 часа.

Списък на приетите ще бъде публикуван на 24 февруари 2019 г. след 10,00 часа.

20 януари 2020Списък - класиране за обявените свободни места за деца за учебната 2019/2020 г.

1. Едно място за деца, родени през 2015 г. - Деница Светлинова Пенева - приета

2. Едно място за деца, родени през 2016 г. - Кристиян Теодоров Трифонов - приет
                                                                            - Симге Светославова Янева - резерва

13 януари 2020

ДГ № 39 "Приказка"

обявява за учебната 2019/2020 г.

 - едно свободно място  за дeте, родено през 2015 г.
 - едно свободно място  за дeте, родено през 2016 г.

Местата са за групи във Филиал блок 209.

Документи се приемат от 13 до 17 януари 2020 г. от 8,30 до 16,00 часа.

Списък на приетите ще бъде публикуван на 20 януари 2019 г. след 10,00 часа.