Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

17 февруари 2014

Участие в нов образователен проект     В началото на февруари 2014 г. в ОДЗ 10 се проведе обучение на група учители от пет варненски детски градини по образователен проект "Възпитаване на ценности чрез образователни теми".  Ръководител на проекта  е д-р по педагогическа психология  Иглика Ангелова от ЦТО – София съвместно с катедра „Психология” от Педагогическия институт - гр.Москва.  
        Предметът на изследването е влиянието на специално конструирани учебни планове върху изграждането на ценностна система и на нагласите на децата в предучилищна възраст. Изследванията ще се проведат в контекста на развитие на ключовите компетентности и учене през целия живот, залегнали в Европейските директиви за устойчиво развитие.
От ОДЗ „Приказка” ще участват г-жа Анета Попова, старши учител Дияна Минкова и учители Ана Тодорова и Ваня Иванова. 

        Успех на начинанието!
Няма коментари:

Публикуване на коментар