Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

11 ноември 2014

Нашето участие във II национален фестивал на учителите 
от клубовете по Активно учителство в България „Образованието е това, което ни освобождава” проведен в СОУ „Гео Милев” гр. Варна 
 Представянето на клубовете беше чрез използване на Метода „Жива книга”
Живата книга е техника/ подход, чрез който  представихме нашите педагогически открития през изминалата година.

Двата дни на споделено вдъхновение  и искрени благодарности за чудесното преживяване,позитивизма и удовлетвореността, че "различните",се увеличаваме!!!
АБСОЛЮТНО СИ СТРУВА, ДА ПОКАЗВАМЕ,ЧЕ ОБРАЗОВАНИЕТО МОЖЕ И ТАКА ДА СЕ РАЗВИВА В БЪЛГАРИЯ!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар