Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

18 януари 2016

НЕПРИСЪСТВЕН ДЕН


На основание Заповед на Кмета на Община Варна № 0095/18.01.2016 г. във връзка с авария и спиране на топлоподаването от „Веолия Енерджи  Варна“ ЕАД
днешният ден, 18.01.2016 г. е обявен за неприсъствен за ОДЗ „Приказка“ – централна сграда.
Въпреки, че не очакваме до 17,00 часа температурите в сградата да паднат под минимума сме уведомили родителите на присъстващите деца при възможност да ги вземат от детската градина.

Във връзка с организацията за 19.01 – вторник,
МОЛИМ родителите да следят електронната страница на Община Варна.
 В случай, че е възстановено топлоподаването детското заведение ще работи нормално.

В случай, че НЕ Е отстранена аварията имаме готовност да приемем деца на работещи родители във филиалните групи на бл. 209. За целта ще бъде осигурен служител в централна сграда, който да насочва родителите към съответната група.

Няма коментари:

Публикуване на коментар